Friday, October 15, 2010

Penyelewengan Sejarah Saidina Ali Abu Talib


Saidina Ali Karamullahu wajhah ( sepupu yang dikasihi, saudara yang dicintai).


Nama sebenar beliau ialah Ali Bin Abu Talib Bin Abdul Mutalib Bin Hasyim Bin Abdul Manaf. Dilahirkan 10 tahun sebelum Nabi Muhammad saw dilantik menjadi Rasul. Beliau merupakan sepupu dan menantu Rasulullah saw melalui perkahwinannya dengan Fatimah Az-Zahra puteri Rasullullah saw dan Saidina al-Hassan dan Saidina al-Hussien adalah anak beliau yang juga cucu Rasulullah saw yang amat dikasihi. Ali kanak-kanak islam yang pertama memeluk islam. Beliau juga adalah salah seorang diantara penulis-penulis wahyu Allah AzzaWaJalla (Al-Quran) dan penulis perjanjian Hudaibiyah yang pertama. Ali merupakan orang yang menggantikan tempat tidur Nabi Muhammad saw semasa peristiwa hijrah. Ali juga ialah orang dimana umat islam membuat rujukan tentang hukum-hakam kerana Rasulullah saw pernah menyebut dalam hadis sahih riwayat imam Tirmidzi, Rasulullah saw bersabda, “ Aku adalah kota ilmu dan Ali adalah pintunya. Barangsiapa yang menghendaki ilmu, masuklah melalui pintunya.” Ini kerana Ali merupakan orang yang paling hampir dan juga merupakan antara waris keturunan Nabi saw, beliau juga orang yang selalu mendampingi Rasullullah saw selain daripada sahabat Nabi saw yang lain seperti Abu Hurairah r.a, Ibn Abbas, anak angkat Nabi saw ( Zaid Ibn Harithsah ), Saidatina Aisyah r.a dan ramai lagi.


Penyelewengan Sejarah Saidina Ali Abu Talib


Rata-rata penulis/penyeleweng sejarah menyatakan Ali bemusuhan dengan Abu Bakar terutama pihak Syiah. Ini kerana, dikaitkan dengan Hadis Ghadir Khum, yang meletakkan Ali r.a sebagai khalifah selepas kwafatan Rasulullah saw . mereka juga menyatakan Ali dipaksa oleh Umar al-Khatab untuk membai’at Abu Bakar sebagai khalifah. Ditambah pula dengan cerita, Ali r.a dicaci-maki selama lebih 20 tahun dalam khutbah dan dipinggirkan. Perkara ini tidak perlu dinyatakan kerana telah dinyatakan dalam artikel sebelumnya.

Inilah satu pembohongan semata-mata. Kalaulah benar perkara ini berlaku, mengapakah ia tidak tercatat dalam kitab imam-imam terkenal seperti Bukhari, Mislim, Ahmad, Daud atau Ibn Kathir? Memang benar, ketika pelantikan pertama kekhalifahan di Balai Bani Saidah, ada golongan yang ingin melantik Abu Bakar sebagai Khalifah kerana merupakan golongan yang ingin melantik daripada ahli keluarga Nabi saw sebagai khalifah kerana adalah lebih cantik apabila ada waris keturunan Nabi saw menjadi khalifah untuk umat islam. Cuma terlintas didalam fikiran saya, jikalah Nabi saw telah berwasiat dalam khutbah beliau di Ghadir Khum melantik Ali r.a sebagai khalifah selepas kewafatan beliau, mengapakah orang yang mendengar ucapan Nabi saw di Ghadir Khum iaitu Zaid Bin Arqam ( sebagai sanad dan perawi untuk hadis ini tidak membangkitkan isu ini bersama Ali dib alai bani saidah ). Dan sepatutnya Ali bangkit dengan Syiah(pengikut)nya membantah sekerasnya dengan tindakan itu, tetapi tidak ada catatan sejarah tentang kebangkitan Ali dengan Syiah(pengikut)nya. Dan jika Hadis Ghadir Khum itu bertepatan atau bermaksud sebagai khalifah, maka disini kita dapat lihat bahawa Ali bersalah kerana membiarkan umat islam meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Nabi saw kepada muslimin terhadap Ali (jika benarlah perkara itu berlaku tetapi saya yakin hadis Ghadir Khum itu memaksudkan Ali sebagai pemimpin umat islam dengan ilmu).
Persoalan ini telah saya jawab dalam Bab (Permurnian Sejarah (Abu Bakar) ) dan Allah swt juga telah menjawab didalam Al-Quran melalui firmannya :

“ Maka rahmat Allah, engkau (wahai Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau (wahai Muhammad) bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka meenjauhkan diri dari sekitarmu. Kerana itu, maafkanlah mereka dan mohon keampunan untuk mereka dan bermusyawarah lah deengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang bertawakal.”
( Surah Ali Imran:3:159)

Ayat ini menjadi bukti sejarah Islam dimana selepas kewafatan Rasulullah saw, umat islam tetap melantik khalifah daripada kalangan mereka dengan merujuk Al-Quran iaitu mereka bermusyawarah terlebih dahulu di Balai Bani Saidah untuk membulattkan satu keputusan dengan melantik Abu Bakar r.a mengikut factor dan sebab-sebab tertentu dan bertawakal kepada Allah dengan keputusan yang telah mereka tetapkan, sesuai juga dengan khutbah Abu Bakar setelah dilantik menjadi khalifah ( telah saya jawab dan nyatakan dalam bab “keadaan di Saqifah Bani Saidah” ).


-FIKIR UNTUK ZIKIR-
MUHAMAD NAZRIN RUHANI

No comments:

Post a Comment